Įstaigos vadovas (nuo 2017 m. balandžio 4 d.) - Tomas Ubartas

2003-2007 m. VPU - Geografijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija.
2007-2009 m. ŠU - Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
2012-2014 m. ISM - Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.
2007-2017 m. Telšių "Džiugo" gimnazijos geografijos mokytojas.
Mokytojo valifikacinė kategorija - metodininkas.
Geografijos vadovėlio VI ir VII klasei bei užduočių sąsiuvinio ir skaitmeninių užduočių vienas iš autorių (serija „ATRASK“).
Nuo 2014  m. lapkričio 11 d.  Telšių rajono švietimo lyderių bendrijos pirmininkas.
2014 m. kovo 6 d. įgytas MTC ir CWR College švietimo lyderystės konsultanto sertifikatas.