Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai

 1. Alma Čirvinskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja.
 2. Rita Galkontienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
 3. Aušra Grajauskaitė - anglų kalbos mokytoja.
 4. Irena Jonkienė - rusų kalbos mokytoja, priilgintos dienos grupės grupės auklėtoja.
 5. Birutė Žvirzdinienė - matematikos ir informacinių tecnologijų mokytoja.
 6. Diana Lakačiauskienė - muzikos mokytoja, meninio ugdymo pedagogė.
 7. Danutė Ložienė - technologijų ir dailės mokytoja, praiilgintos dienos grupės auklėtoja, 7-8 klasės vadovė.
 8. Arvydas Štramaitis - kuno kultūros mokytojas.
 9. Loreta Bugvilienė - pradinių klasių (2-4) mokytoja.
 10. Teresė Bagdonienė - pradinių klasių (1-3) mokytoja.
 11. Ginta Šapalienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, 5-6 klasės vadovė.
 12. Artūras Gintautas - Istorijos mokytojas.
 13. Rima Morkūnienė - chemijos, fizikos, žmogaus saugos mokytoja.
 14. Audronė Ganienė - biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja.
 15.  Stasė Mitkuvienė - ikimokyklonės grupės auklėtoja.
 16. Jovita Lokomskienė - ikimokyklinės grupės auklėtoja, tikybos mokytoja.
 17. Diana Beržienė - ikimokyklinė grupės auklėtoja.
 18. Lilija Jankauskienė - ikimokyklinės grupės auklėtoja, socialinė pedagogė.
 19. Jurgita Lukošienė - logopedė.
 20. Sigita Jokubauskienė - bibliotinininkė, mokytojo padejėja.

Aptarnaujantis personalas

 1. Algirdas Lukauskas - ūkvedys, geltonojo autobuso vairuotojas.
 2. Simona Laurinavičiūtė - raštinės vedėja, valytoja.
 3. Antanina Burbienė - auklėtojos padejėja.
 4. Jadvyga Virketienė - auklėtojos padejėja.
 5. Antanas Etkevičius - kiemsargis, darbininkas, kūrikas.
 6. Juozas Gramalas - budėtojas, kūrikas.
 7. Genovaitė Liškienė - kiemsargė, valytoja.
 8. Zita Rapalienė - valytoja.
 9. Danutė Pabijonavičienė - rūbininkė.
 10. Antanas Gintvainis - sargas, kūrikas.
 11. Gintaras Lukauskas - sargas, kūrikas.
 12. Petras Milašius - sargas, katilinių priežiūros meistras.
 13. Saulius Lukauskas - katilinių priežiūros meistras.
 14. Vilmantas Jankauskas - sporto specialistas.