Sekite mus

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Naujausios akimirkos iš mūsų mokinių gyvenimoMūsų misija

Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą Žarėnų seniūnijos vaikams, padedantį įgijusiems pagrindinį išsilavinimą rinktis tolimesnę mokymosi formą. Tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, suteikti galimybę kiekvienam Žarėnų seniūnijos bendruomenės nariui naudotis mokyklos ištekliais ir informacija.

Mūsų vizija

Patogi ir patraukli mokymuisi, darbui ir savarankiškai skatinanti puoselėti tautos tradicijas bei mokytis visą gyvenimą mokykla, miestelio bendruomenės kultūros centras.

Mūsų tikslai

  • Tobulinti ugdymo(si) kokybę.
  • Kelti mokinių mokymosi motyvaciją.
  • Identifikuoti ir analizuoti kiekvieno mokinio mokymosi pažangą.
  • Siekti geresnių mokymosi pasiekimų.
  • Siekti pažangos mokyklos savitumo link.
  • Kurti saugias ir modernias edukacines erdves.

 Esame ambasadoriai

Mes naudojame

Mes prisidedame

Rekomenduojame
Telšių rajono Žarėnų „Minijos“ pagrindinė mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Mokyklos g. 7, Žarėnai, 88378 Telšių raj., Lietuva

Juridinio asmens kodas 190581969

Duomenys apie Telšių rajono Žarėnų „Minijos“ pagrindinę mokyklą

kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre.

Telefonas 8-444-40673

 El. zarenumokykla@gmail.com